Bemutatkozás

A Tamási Innovációs Központ Nonprofit kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú Társaság. Tulajdonosa Tamási Város Önkormányzata. Emellett önállóan gazdálkodó szervezet, mely a pályázatok megvalósításával kapcsolatos szakszolgáltatásokat végzi.

Tamási Város Önkormányzati- Képviselő Testülete 2003. júliusi ülésén döntött, hogy a PHARE pályázatból megvalósított infrastruktúra beruházás, az Innovációs Központ működtetésére létrehozza a (kiemelten közhasznú) Tamási Innovációs Központ Kht-t. A Közhasznú Társaságok kötelező megszűnése miatt (Gt. tv. rendelkezései szerint) 2009. február 25-én a Társaság átalakult Tamási Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá.

A Társaság működése végig kísérte az Európai Unióba belépés által generált lehetőségeket és feladatokat, igazodva a térségi igényekhez. Míg létrehozásakor elsődleges feladata a PHARE pályázatban vállalt feladatok végrehajtása volt, úgymint: a vállalkozók felkészítése az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtti és az azt követő feladatokra; mind vállalkozás-üzemeltetési, mind pedig képzési területen, a tevékenysége az elmúlt évek alatt egyre inkább a fejlesztésekkel, illetve működéssel kapcsolatos pályázati szakfeladatokra helyeződött át.

Jelenleg a Társaság főtevékenységként a tulajdonos önkormányzat, illetve a térségi önkormányzatok és vállalkozások, valamint civil szervezetek beruházásainak, fejlesztéseinek szakértői támogatását végzi, jelesül: pályázatok elkészítését, teljes körű lebonyolítását támogatja.

A közszféra szervezetek pályázataiban Társaságunk tevékenysége elszámolható, mivel megfelel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályoknak!

Tevékenységeink:
– pályázatfigyelés
– projektgenerálás
– pályázatírás
– pályázati tanácsadás
– projektmenedzsment
– kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
– üzleti marketing tevékenység és piacra jutás támogatása
– tudástranszfer feladatok